בדיקת כולסטרול ldl

מהי המטרה של בדיקת כולסטרול ldl?

המטרה של בדיקת כולסטרול ldl היא להעריך את גובה הסיכון לפתח מחלת לב. מכל בדיקות שומני הדם, בדיקת כולסטרול מסוג LDL, מקובלת כחשובה ביותר לקביעת גובה הסיכון לפתח מחלת לב. ההחלטות לגבי אופן הטיפול מתקבלות על סמך ערכי כולסטרול זה.

מתי יש לבצע בדיקת כולסטרול ldl?

בדיקת כולסטרול מסוג LDL בדם היא חלק מבדיקות תקופתיות שמומלץ, לאנשים בריאים, לבצען אחת לשנה. לאנשים שאינם מתמידים בביצוע בדיקות תקופתיות, מומלץ לבצע בדיקה זו במשולב עם שאר בדיקות שומני הדם לפחות כל חמש שנים. אנשים שנתגלתה רמה בלתי תקינה של כולסטרול מסוג LDL בדמם, יבדקו לעיתים תכופות יותר בכדי לבדוק שהאמצעים אותם נקטו (תזונה נכונה, פעילות גופנית ותרופות) להורדת רמות הכולסטרול אכן היו יעילים.

מהי משמעות התוצאות של בדיקת כולסטרול ldl?

רמות מוגברות של כולסטרול מסוג LDL מצביעות על סיכון לפתח מחלות לב. מטרת הטיפול (תזונה ו/או תרופות) היא להוריד את רמות כולסטרול מסוג LDL לערכי מטרה המבוססים על סך כל הסיכון של הנבדק לפתח מחלת לב. ערכי המטרה לנבדקים השונים הם:

  • לנבדקים חולי לב או חולי סוכרת, רמה תקינה של כולסטרול מסוג LDL (הכולסטרול הרע) היא פחות מ- 100 מ"ג בדצ"ל דם.
  • לנבדקים בעלי שני גורמי סיכון נוספים או יותר, רמה תקינה של כולסטרול מסוג LDL (הכולסטרול הרע) היא פחות מ- 130 מ"ג בדצ"ל דם.
  • לנבדקים בעלי 0 עד 1 גורמי סיכון נוספים, רמה תקינה של כולסטרול מסוג LDL (הכולסטרול הרע) היא פחות מ- 160 מ"ג בדצ"ל דם.

גורמי הסיכון הנוספים הם:

  • עישון סיגריות
  • גיל הנבדק (גברים מעל לגיל 45 ונשים מעל לגיל 55)
  • יתר לחץ דם (לחץ דם של 140/90 או יותר, או נטילת תרופות ליתר לחץ דם)
  • היסטוריה משפחתית של מחלת לב בגיל צעיר

רמה נמוכה של כולסטרול מסוג HDL – הכולסטרול הטוב (פחות מ- 40 מג בדציליטר דם)

הערה: רמה גבוהה של כולסטרול מסוג hdl (יותר מ- 60 מ"ג בדצ"ל דם) נחשבת לגורם סיכון שלילי, כלומר גורם המקטין סיכון, לכן קיומה של רמה גבוהה של כולסטרול מסוג HDL מאפשר להסיר גורם סיכון אחד בחישוב סך גורמי הסיכון הנוספים.

בדיקת כולסטרול מסוג LDL מחייבת צום של 12 שעות לפני הבדיקה. צריך לצום לפני הבדיקה מכיוון שמדידת ערכי הכולסטרול מסוג LDL מתבצעת על-ידי חישוב כמותו בטריגליצרידים שרמתם בדם מושפעת ישירות מן המזון אותו אנו אוכלים.

בזמן מחלה חמורה או בעת עקה נוטות רמות כולסטרול מסוג LDL בדם לרדת באופן זמני, לכן בכדי לדייק בהערכת הסיכון יש להיבדק במצב של בריאות טובה. בעת הריון גבוהות רמות כולסטרול מסוג LDL , לכן בכדי לדייק בהערכת הסיכון יש להיבדק כששה שבועות לפחות לאחר הלידה.

 

אולי יעניין אותך...

כולסטרול רע במיוחד

בדיקת שתנן

מהי המטרה של בדיקת שתנן? המטרה של בדיקת שתנן היא לבחון תפקודי כליות ולנטר את …