בדיקת מוח העצם

מהי המטרה של בדיקת מוח העצם?

המטרה של בדיקת מוח העצם היא להעריך את רמות הבשלות של תאי דם במוח העצמות, כמותם וסוגיהם, לבחון את המרקם הסיבי של מוח העצמות, ולעתים ליטול דגימה ממנו לבדיקות נוספות. מוח העצמות הוא רקמה שומנית רכה המצויה בחללן של העצמות הגדולות בגוף. זו היא רקמה דמוית חלת דבש הבנויה מרשת של סיבים, שבחלליה נוזל המכיל תאים ברמות שונות של בשלות, עם חומרי גלם כגון: ברזל, ויטמין B12 וחומצה פולית, הנדרשים ליצור התאים.

ישנן שתי שיטות לנטילת דגימה של מוח העצמות – הכנסת אויר למוח העצמות ונטילת דגימה (ביופסיה) של מוח העצמות. הכנסת אויר מאפשרת קבלת דגימה של נוזלי מוח העצמות המכילים תאים אותם ניתן לבחון באופן פרטני. בעת נטילת ביופסיה, כורתים גליל קטנטן של מוח העצמות, ממנו לומדים על מבנהו ועל התפלגות התאים השונים המצויים בו.

כל תאי הדם לסוגיהם – תאים אדומים, 5 סוגי תאים לבנים וטסיות הדם מיוצרים במוח העצמות לפי הצורך. יצור התאים השונים וקצבו נקבעים בהתאם לשימוש בהם, בהתאם לאבדנם ובהתאם לתוחלת חייהם. תוחלת החיים של תאי דם אדומים הוא כ- 120 ימים, לכן ייצורם במוח העצמות הוא בשיעור כזה שיבטיח נוכחות מיטבית של תאי דם אדומים בשלים ופעילים. אם התחולל דימום ובעקבותיו מחסור בתאים אדומים, יוגבר קצב היצור בכדי למלא את החסר. אם המחסור עולה על יכולת היצור, עלולים להגיע לזרם הדם תאים אדומים שאינם בשלים דיים, ועקב כך עלולה להתפתח אנמיה.

מגוון של בעיות, כגון: הפרעות במוח העצמות, מחסורים בוויטמינים ובמינרלים, מצבי מורשים ומחלות שונות כגון: לוקמיה  פוגמים ביכולתו של מוח העצמות ליצר כמות נאותה של תאי דם לסוגיהם השונים. בעיות אלה עלולות להשפיע על כמות התאים הנוצרים, על היחס בין התאים השונים ועל תפקודם.

שתי שיטות הבדיקה משמשות להערכת כושר יצור תאי הדם, לסיוע באבחון לוקמיה וסוגי סרטן נוספים, לסיוע באבחון הפרעות במוח העצמות, ולקביעה האם אנמיה חמורה היא תוצאה של יצור מופחת או יצור בלתי תקין של תאי דם אדומים, או שמא אבדן מוגבר שלהם, או שמקור הבעיה הוא מחסור או עודף בוויטמינים ובמינרלים.

מתי יש לבצע בדיקת מוח העצם?

בדיקת מוח עצמות תתבצע, כהליך אבחוני, כאשר קיים חשש לבעיות הבאות: אנמיה אפלסטית (יצור בלתי תקין של תאי דם אדומים), לוקמיה חמורה, לוקמיה כרונית, הפרעות שונות במוח העצמות, מחלת הודג'קינס ומחלות אוטו-אימוניות שונות.

מהי משמעות התוצאות של בדיקת מוח העצם?

באמצעות הבדיקה, יש ביכולתו של הרופא לקבוע האם התאים שנמצאו הם תקינים ונוכחים בכמות מספקת. כמו כן ניתן לקבוע את קיומם של תאים, שנוכחותם אינה רצויה ומצביעה על סרטן או הפרעות במוח העצמות, או את העדרם של תאים שנוכחותם רצויה.

אם נצפתה בדם ירידה בכמות תאי הדם האדומים ועליה בכמות תאי דם אדומים שאינם בשלים, ובמוח העצמות נמצא יצור מוגבר של תאי דם אדומים, יודע הרופא כי העלייה ביצור היא המענה הנאות של מוח העצמות לצורך בתאי דם אדומים. מה שהרופא אינו יודע בשלב זה הוא, מהי הסיבה לצורך מוגבר בתאי דם אדומים. צורך זה עלול להיווצר כתוצאה מדימום פנימי בגוף או כתוצאה מהרס מוגבר של תאי דם אדומים.

אם נצפתה בדם ירידה בכמות תאי הדם האדומים ואין עליה בכמות תאי דם אדומים שאינם בשלים, גובר החשש לאנמיה אפלסטית (יצור בלתי תקין ובלתי מספיק של תאי דם אדומים במוח העצמות) ובדיקת מוח העצמות תשלול או תאשש את החשש למחלה. הבדיקה לא תספק תשובה על הסיבות להיווצרות הבעיה.

בכדי להגיע לאבחון מדויק מצליב הרופא את התוצאות שהתקבלו בבדיקת מוח העצמות עם בדיקות דם ועם הדמיות שונות.

אין כמעט סיבוכים כתוצאה מביצוע שתי השיטות לנטילת דגימה של מוח העצמות, הכנסת אויר למוח העצמות ונטילת דגימה (ביופסיה) של מוח העצמות. במקרים נדירים עלולים להתפתח באתר הדגימה דימום מוגבר או זיהום.

הליך מתן תרומה של מוח עצמות דומה ביותר להליך הבדיקה, אך מכיוון שבעת תרומה נוטלים כמות גדולה יותר של מוח עצמות, מתבצע ההליך תחת הרדמה כללית. תרומת מוח עצמות עוברת עיבוד וסינון וניתנת לנזקק בעירוי לתוך הוריד. תאי הגזע של התורם (תאים שטרם התמיינו ויכולים להיהפך לסוגים שונים של תאים) מגיעים בעזרת זרם הדם למוח העצמות של הנזקק, ואם הכל כשורה, מתחילים ליצר בו את מכלול תאי הדם, תאים אדומים, תאים לבנים וטסיות דם.

 

אולי יעניין אותך...

מדריך לבדיקות מעבדה

הרופא שלח אותנו לבצע בדיקות דם. מדריך לבדיקות מעבדה יעזור לנו להבין מהי מטרת הבדיקות? …