בדיקת mpv

מהי המטרה של בדיקת mpv?

המטרה של בדיקת mpv היא למדוד את הגודל הממוצע של טסיות הדם. טסיות דם חדשות הן גדולות יותר, ולכן אם הגודל הממוצע של הטסיות גבוה יותר, אות הוא שיש יצור מוגבר של טסיות במוח העצמות. אם הגודל הממוצע של הטסיות נמוך מהתקין, יש חשש ללקוי בתהליך היווצרות הטסיות במוח העצמות.

מתי יש לבצע בדיקת mpv?

מדידת הגודל הממוצע של הטסיות (MPV) היא חלק מבדיקות תקופתיות שמומלץ, לאנשים בריאים, לבצען אחת לשנה. זוהי גם בדיקה משלימה לספירת טסיות. תוצאות שתי הבדיקות מאפשרות לרופא לדייק יותר באבחון ולהצביע, ביתר בטחון, על הסיבה לבעיה.

מהי משמעות התוצאות של בדיקת mpv?

ערך מספרי גבוה מצביע על יצור מוגבר של טסיות דם. ערך מספרי נמוך מצביע על יצור מופחת של טסיות דם. שילוב של ערך מספרי נמוך בספירת טסיות עם ערך מספרי נמוך של הגודל הממוצע של טסיות הדם הוא מצב בעל סיכון רב.

 

אולי יעניין אותך...

שקיעת דם

מהי המטרה של שקיעת דם? מטרת בדיקת שקיעת דם היא לעקוב אחר פעילות דלקתית בגוף …