Tag Archives: תסמונת עייפות כרונית

עייפות כרונית

תסמונת עייפות כרונית היא בעיה רפואית, שאינה מובנת דיה, הקשורה למערכות רבות בגוף. לא זוהתה עדיין אף סיבה הגורמת לתסמונת לכן היא מאובחנת על-ידי הרופא לאחר שלילת קיום תסמינים מוכרים של עייפות. החוקרים משערים שהסיבות לעייפות הכרונית הן כנראה זיהום נגיפי כרוני, אלרגיה למזון, תת תפקוד של בלוטת האדרנל ועוד. ההגדרה הנוכחית של התסמונת היא עייפות שאינה …

המשך קריאה »