תנאי שימוש

 

תנאי שימוש

תודה לך על השימוש באתר take-care ובשירותיו הנלווים. לתשומת לבך, המידע המסופק לך באתר ניתן לך כשירות ללא תשלום ואינו מתיימר להיות יעוץ רפואי ולכן אין להתייחס אליו ככזה.

למרות שמאגר המידע באתר, הוא המקור המקובץ הגדול ביותר של מידע מדעי אובייקטיבי על בעיות בריאות נפוצות בישראל, הוא מהווה רק חלק ממכלול התמונה הביולוגית המורכבת של בריאות או מחלה. מטרתנו היא לסייע לך בהבנת פירושן של בעיות בריאות נפוצות, כך שתוכל להיות שותף פעיל בשמירת בריאותך ואיכות חייך.

מידע כללי

תנאי שימוש הבאים מהווים את ההסכם בינך לבין אתר take-care וקובעים את אופן השימוש שלך בתכני האתר ושירותיו. תנאים אלה והיחסים בינך לבין האתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. מוסכם עליך ועל אתר take-care כי תחום השיפוט יהיה בישראל בלבד.

יחסי רופא – מטופל

הכרחי וחשוב שתקיים דו-שיח מתמשך עם הרופא המטפל. בדו-שיח זה תוכל לשלב את הידע שרכשת באתר. המידע שקבלת מן האתר אינו אמור, בשום פנים ואופן, לשמש כתחליף לרופא ו/או לטיפול המומלץ על ידו.

האתר take-care ושותפי התוכן שלו מצהירים בזאת שאין להם כל אחריות או חבות שעלולות לנבוע משימוש כלשהו במידע, או מכל תוצאת לוואי שתיגרם משימוש במידע המסופק באתר, מכל סיבה שהיא, כולל אך לא מוגבל, לכל אי הבנה שהיא או פירוש שגוי של המידע המסופק באתר.

זכויות קניין רוחני

אתר take-care ושותפי התוכן שלו הם הבעלים היחידים של תכני האתר, שירותיו ושיטות פעולתו.

אתר take-care מחזיק במלוא הזכויות על האתר ועל כל רכיביו. כולל זכויות קניין רוחני, הכוללות, ללא הגבלה, תהליכי ניהול עסקים, נהלים  שיטות וטכניקות המשמשים את האתר ושירותיו, זכויות פטנט, זכויות יוצרים, זכויות מאגר מידע, זכויות סימנים מסחריים וכל שאר הזכויות המוקנות בחוק.

שימוש בתכני האתר ושירותיו

התכנים שתשתמש בהם, תוריד אותם, תציג אותם, ותדפיס אותם מיועדים לשימושך הפרטי, הפנימי ולא למטרות מסחריות. למעט שימוש זה, נאסר עליך לשנות, להוציא לאור, לשדר, להעביר או למכור, להשכיר, לשכפל, לתקצר, להפיץ, להציג את תכני האתר ושירותיו, או להפר את זכויות הקניין הרוחני בחלקן או במלואן, ללא הסכמה מראש של אתר take-care או אישור בכתב מהאתר.

Take-care הוא סימן מסחרי רשום. שאר המותגים, שמות החברות, לוגו החברות והסימנים המסחריים אף הם מוגנים. השימוש בסימנים מוגנים אלה אסור ללא אישור בכתב מראש.

זכויות יוצרים

ידוע לך ומוסכם עליך כי אתר take-care וכל מידע המוגש לך באמצעותו, מכיל מידע המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות וחוקים. למעט אישור מפורש של אתר take-care או צד שלישי מוסמך, אתה מקבל עליך שלא לשנות, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או לתקצר חלקים מן האתר או את האתר בשלמותו.

מדיניות הפרסום

התקשורת שלך, או קשרי המסחר שלך, או השתתפותך במבצעי קידום מכירות של מפרסמים או ספקים שתמצא באתר, כולל תשלומים ומשלוחים של מוצרים ושירותים, וכל התנאים והסייגים והאחריות הקשורים להם, הם בינך לבין המפרסם או הספק בלבד. אתר take-care לא יישא באחריות או בחבות כלשהי לאבדן או נזק כלשהו שיגרמו כתוצאה מיחסים אלה או כתוצאה מנוכחות מפרסמים אלה באתר.

תכני הפרסום הם של המפרסמים ובאחריותם המלאה בלבד.

גבולות האחריות

תכני האתר ושירותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם" ו/או "כפי שזמין".

אתר take-care אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו ימלאו את כל הציפיות או הדרישות

אתר take-care אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מדויקים תמיד ונקיים מטעויות.

אתר take-care אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שירותיו יהיו מושלמים ומועילים תמיד

אתר take-care מתחייב שתכני האתר או שירותיו יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם.

בהתאם למקסימום המותר בחוק, אתר take-care לא יישא באחריות או בחבות כלשהם לנזקים שיגרמו בקשר לתכנים של האתר או שירותיו.

תכני האתר

כל המידע הנמצא באתר ניתן למטרות חינוכיות בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך, ואינו ערוך או מעוצב כדי לקדם או לפרסם שיטות ריפוי או מוצרים מסוימים. האתר אינו מכיל מידע על כל המחלות או את כל המידע הרלוונטי על מצבי בריאות שונים. אין להשתמש בתוכן האתר למטרות אבחון או טיפול של בעיות בריאות או מחלות. יש לקרוא בזהירות את המידע המסופק על ידי היצרנים של המוצרים המפורסמים או מקודמים באתר.

אם אתה חושש שיש לך בעיה רפואית, אליך לפנות מיד לרופא המטפל ולפעול לפי הנחיותיו. מוסכם עליך כי לא תסרב, בכל תנאי שהוא, לקבלת יעוץ רפואי מקצועי, או תדחה חיפוש של יעוץ כזה כתוצאה ממתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהו באתר. מתן אמון בלתי מסויג בתוכן כלשהו באתר הוא סיכון שכולו שלך ובאחריותך.

תוכן באתר הקשור להשלמות תזונתיות, לא נבחן או אושר על ידי משרד הבריאות. מוסכם שעליך להתייעץ עם הרופא או המטפל לפני שתתחיל בטיפול בהשלמות תזונתיות.

 

צור קשר

אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר לתנאי השימוש או כל נושא אחר כתוב אלינו: info@take-care.org .