מדיניות שמירת פרטיות

מדיניות שמירת פרטיות

take-care.org (להלן ה"אתר") מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר. האתר עוצב ונבנה כך שאיסוף המידע האישי הוא מינימלי ואינו נעשה מבלי שניתנה תחילה התראה בצורת טופס הרשמה. בנוסף לכך:

– אין אנו דורשים מן המשתמשים להירשם באתר כתנאי לשימוש בו.

– אין אנו משתמשים ב"עוגיות" כדי לעקוב אחר תנועות המשתמש.

– אין אנו דורשים מסירת פרטים כלשהם כתנאי למשלוח דואר.

המידע שאנחנו אוספים

אנו מכירים בזכותך לשמירת סודיות ומתחייבים להגן על פרטיותך. המידע שאנו אוספים באתר מיועד לשפר את חווית הגלישה שלך באתר, לאפשר לשלוח לך מידע לבקשתך (אם נרשמת במועדון הלקוחות), ולערוך בדיקות סטטיסטיות לבחינת אופני השימוש בתכני האתר ובשירותיו. המידע הנאסף לצרכים סטטיסטיים אינו אישי ושימוש מושכל בו מאפשר לנו לשפר ולעדכן את תכני האתר ושירותיו בהתאם לצורכי ציבור המשתמשים.

 

מאגר המידע

הנתונים שמסרת מרצונך בעת ההרשמה (בטופסי הרשמה) נשמרים במאגר מידע של ה"אתר". אינך חייב על פי חוק למסור את הנתונים, אך אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים המחייבים משלוח דואר אלקטרוני או רגיל, או תשלום בכרטיס אשראי. השימוש בנתונים שמסרת יעשה רק על פי כללי שמירת הפרטיות או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

– לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

– לשפר ולשכלל את התכנים והשירותים באתר.

– לאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים באתר.

– לשלוח לך דואר אלקטרוני לפי בקשתך.

– למסור מידע סטטיסטי לצד שלישי, לרבות מפרסמים. מידע זה יימסר ללא זיהוי אישי.

– לכל מטרה אחרת, המפורטת בכללי שמירת הפרטיות או בתנאי השימוש של שירותי האתר.

העברת מידע לצד שלישי

ה"אתר" אינו מוכר, סוחר או מחליף מידע אישי הנמצא במאגר המידע עם שום חברה או ארגון, למעט במקרים הבאים:

– מסירת מידע הכרחי לשותפי מסחר ותוכן לצורכי ביצוע משלוחים, ניהול מסירת תכנים ושמירת קשר.

– הפרת תנאי השימוש, או ביצוע או ניסיון לביצוע של פעולות הנדמות כמנוגדות לחוק תאפשר ל"אתר" למסור את המידע לפי הנדרש:

– א. צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע אישי לצד שלישי.

– ב. מחלוקת, תביעות או הליך משפטי בינך לבין ה"אתר".

– ג. מסירת מידע לשם מניעת נזק אישי לך או נזק לצד שלישי.

ניתוח מידע למטרות סטטיסטיות

ה"אתר" נעזר בשירותי חברת MRUNIX.NET המספקת ניתוחים סטטיסטיים על השימוש באתר. החברה אוספת ומנתחת מידע על אופן השימוש באתר, תדירות השימוש באתר, דפוסי שימוש באתר וכדומה. המידע שנאסף אינו אישי ומסייע לבחון את רמת שביעות רצון המשתמשים מתכני האתר ושירותיו. ניתוח המידע הסטטיסטי מסייע ל"אתר" להתאים את עצמו לצורכיהם של המשתמשים.

אבטחת מידע

ה"אתר" משקיע זמן וכסף רבים כדי לפתח ולתחזק מערכות ונהלים לאבטחת המידע השמור בו. מערכות אבטחת המידע של ה"אתר" משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. ה"אתר" אינו מתחייב שהמידע המאוחסן בו מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית, אך עושה כל מאמץ למנוע גישה שאינה מורשית.

עיון במידע

חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א 1981) מתיר לכל אדם או לבא כוחו לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע. מצא המעיין שהמידע אודותיו אינו נכון, חלקי, אינו ברור או אינו מעודכן, יהיה רשאי לפנות לבעל המאגר לתקן את המידע או למחוק אותו.

לפי חוק זה זכאי אדם ששמו נמצא במאגר וקיבל "פניה בהצעה מסחרית" לדרוש ששמו יימחק מן המאגר. ה"אתר" במקרה זה ימחק את השם מהשירות המעניק הצעות מסחריות.

ילדים

ה"אתר" אינו מוכר מוצרים המיועדים לרכישה על ידי ילדים. אנו עשויים למכור מוצרים לילדים לרכישה על ידי מבוגרים. אם אתה מתחת לגיל 18 תוכל לרכוש באתר רק באמצעות הורה.

אתרים מקושרים

ה"אתר" עשוי להכיל קישורים אל ומאת אתרים אחרים המופעלים ומתוחזקים על ידי חברות שונות. אין ל"אתר" כל אחריות לאתרים המקושרים, ואספקת הקישורים היא לנוחיותם של משתמשי ה"אתר" בלבד. כללי שמירת הפרטיות של האתרים המקושרים עשויה להיות שונה מכללי שמירת הפרטיות של ה"אתר". רצוי לבדוק מהם הכללים באתר המקושר.

שינויים בשמירת פרטיות

על ידי שימוש ב"אתר" (כולל השירותים הנלווים) מכשיר המשתמש את השימוש במידע עליו בהתאם לכללי שמירת הפרטיות. ה"אתר" שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את כללי שמירת הפרטיות באתר. אם אי-פעם נשנה את כללי שמירת הפרטיות, ובמידה והשינוי יהיה מהותי, תימסר על כך הודעה בולטת בראש עמוד זה העוסק בשמירת הפרטיות. למעט אם יצוין אחרת באופן ברור, השינויים בכללי שמירת הפרטיות יהיו ישימים רק למידע שנאסף לאחר תאריך השינוי.

צור קשר

אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר לכללי שמירת הפרטיות או כל נושא אחר כתוב אלינו: info@take-care.org .