All posts tagged "סוד השרירים הטבעתיים"

  • הסוד המנטלי
    בריחת שתן אצל נשים

    בריחת שתן אצל נשים היא דליפה בלתי רצונית של שתן משלפוחית השתן. זוהי בעיה נפוצה בקרב שני המינים, אך חומרתה והשפעותיה קשות יותר בקרב נשים. במצב תקין, דליפת השתן משלפוחית השתן נמנעת באמצעות סוגרי השופכה, שהם שרירים...

    • Posted מרץ 17, 2013
    • 0