All posts tagged "כיני ערווה"

  • כינים

    כינים היא בעיה בריאותית הנגרמת על ידי חרקים זעירים חסרי כנפיים. חרקים אלה הם טפילים הניזונים מדמנו. הדבקות מגרדת זו מופצת בקלות, בעיקר בקרב ילדים, באמצעות מגע אישי קרוב ושימוש משותף בחפצים אישיים. קיימים כמה סוגים של...

    • Posted מרץ 12, 2013
    • 0