All posts tagged "יקיצה באמצע הלילה"

  • בקבוק חם
    נדודי שינה

    אי היכולת לישון היטב בלילה עלולה להיגרם כתוצאה מיקיצה באמצע הלילה וקושי להירדם שנית. נדודי שינה עלולים להיגרם גם כתוצאה מטרדות המקשות על תהליך ההרדמות. נדודי שינה עלולים להיות זמניים, תקופתיים או כרוניים.  תסמינים (סימפטומים) של נדודי...

    • Posted מרץ 12, 2013
    • 0