All posts tagged "חדרי מוח לטרליים"

  • הידרוצפלוס – הצטברות נוזלים בחדרי המוח הלטרליים

    הידרוצפלוס היא הפרעה שגורמת להצטברות של נוזל השדרה בחדרי המוח הלטרליים (הצדדיים) .  בקרב ילדים קטנים, הידרוצפלוס יכול להיגרם על-ידי: זיהומים שפוגעים במערכת העצבים המרכזית (כמו דלקת קרום המוח או דלקת המוח) במיוחד בתינוקות. דימומים במוח במהלך...

    • Posted דצמבר 8, 2014
    • 0