All posts tagged "זקפה"

 • אין אונות

  ראה: אימפוטנציה

  • Posted מרץ 14, 2013
  • 0
 • דיכאון
  אימפוטנציה

  אימפוטנציה מתאפיינת באי יכולתו של הגבר להשיג או לשמר זקפה מספקת לקיום יחסי מין. זו יכולה להיות בעיה קבועה, אך אצל כמחצית מכל הגברים הבעיה מופיעה לפרקים. הסיבות לאין אונות יכולות להיות פיזיות, נפשיות או כתוצאה מנטילת...

  • Posted מרץ 14, 2013
  • 0