All posts tagged "דלקת האוזן התיכונה"

  • דלקת אוזניים

    מחלת הילדים השנייה בשכיחותה, אחרי הצטננות, היא דלקות באוזן התיכונה. ליותר מ- 75% מהילדים תהיה, לפחות פעם אחת, דלקת אוזניים עד הגיעם לגיל 3. כדי להבין איך מתפתחת דלקת אוזניים, חשוב להבין איך פועלת האוזן. איך פועלת...

    • Posted מרץ 17, 2013
    • 0