All posts tagged "אפטות"

  • כיבי פה

    כיבי פה הם פצעים שטוחים המופיעים בחלל הפה, בסיסם לבן צהוב מוקף שוליים אדומים,  והם נקראים גם אפטות. תסמינים (סימפטומים) של כיבי פה כיבי פה או אפטות הם פצעים בודדים או מקובצים המסבים כאב ברקמה הרירית בתוך הפה....

    • Posted מרץ 12, 2013
    • 0