More בדיקות מעבדה News

 • בדיקת t4

  מהי המטרה של בדיקת t4?  המטרה של בדיקת t4 היא לאבחן הפרעות בתפקוד בלוטת...

  • Posted אפריל 6, 2013
  • 0
 • בדיקת tsh

  מהי המטרה של בדיקת tsh? המטרה של בדיקת tsh היא לאבחן הפרעות בתפקוד בלוטת...

  • Posted אפריל 6, 2013
  • 0
 • בדיקת תפקודי בלוטת התריס

  בדיקת תפקודי בלוטת התריס כוללת שלוש בדיקות שמסייעות לרופא להעריך את תפקודי בלוטת התריס:...

  • Posted אפריל 6, 2013
  • 0
 • בדיקת בילירובין

  מהי המטרה של בדיקת בילירובין? המטרה של בדיקת בילירובין היא לאתר הפרעות בתפקוד הכבד,...

  • Posted אפריל 6, 2013
  • 0
 • כולסטרול רע במיוחד
  בדיקת תפקודי כבד

  מהי המטרה של בדיקת תפקודי כבד? בדיקת תפקודי כבד היא קבוצת בדיקות שמטרתה להעריך...

  • Posted אפריל 6, 2013
  • 0
 • בדיקת שתן כללית

  מהי המטרה של בדיקת שתן כללית? המטרה של בדיקת שתן כללית היא לאתר הפרעות...

  • Posted אפריל 5, 2013
  • 0
 • גברים עם סרטן הערמונית
  בדיקת שתן פיזית

  מהי המטרה של בדיקת שתן פיזית? מטרת בדיקת שתן פיזית היא להעריך באמצעות צבע...

  • Posted אפריל 5, 2013
  • 0
 • בדיקת שתן מיקרוסקופית

  מהי המטרה של בדיקת שתן מיקרוסקופית? בדיקת שתן מיקרוסקופית מאפשרת למנות כמויות של תאים,...

  • Posted אפריל 5, 2013
  • 0
 • בדיקת שתן כימיה

  מהי המטרה של בדיקת שתן כימיה? המטרה של בדיקת שתן (היבט כימי) היא לבחון...

  • Posted אפריל 5, 2013
  • 0
 • בדיקת זרע

  מהי המטרה של בדיקת זרע? המטרה של בדיקת זרע היא לבחון את תקינות מנגנון...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0