More בדיקות מעבדה News

 • בדיקת צליאק

  מהי המטרה של בדיקת צליאק? המטרה של בדיקת צליאק היא לקבוע האם הנבדק סובל...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • השמנת יתר וסוכרת
  בדיקת מגנזיום

  מהי המטרה של בדיקת מגנזיום? המטרה של בדיקת מגנזיום היא למדוד את רמת המגנזיום...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת כלור

  מהי המטרה של בדיקת כלור? המטרה של בדיקת כלור היא לקבוע האם יש בעיה...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת כולסטרול ldl

  מהי המטרה של בדיקת כולסטרול ldl? המטרה של בדיקת כולסטרול ldl היא להעריך את...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת כולסטרול hdl

  מהי המטרה של בדיקת כולסטרול hdl? המטרה של בדיקת כולסטרול hdl היא להעריך את...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת כולסטרול כללי

  מהי המטרה של בדיקת כולסטרול כללי? המטרה של בדיקת כולסטרול כללי היא להעריך את...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת טריגליצרידים

  מהי המטרה של בדיקת טריגליצרידים? המטרה של בדיקת טריגליצרידים היא להעריך את גובה הסיכון...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת חלבון כללי יחס אלבומין גלובולין

  מהי המטרה של בדיקת חלבון כללי יחס אלבומין גלובולין? המטרה של בדיקת חלבון כללי...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת חלבון בשתן

  מהי המטרה של בדיקת חלבון בשתן? המטרה של בדיקת חלבון בשתן היא לאתר הפרשה...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0
 • בדיקת חומצת שתן

  מהי המטרה של בדיקת חומצת שתן? המטרה של בדיקת חומצת שתן היא לאתר רמות...

  • Posted אפריל 7, 2013
  • 0