More בדיקות מעבדה News

 • בדיקת שתן פשוטה
  ספירת דם מלאה

  מהי המטרה של ספירת דם מלאה? המטרה של ספירת דם מלאה היא לקבוע את...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • סיכון למחלת לב
  מחלות לב – סמנים ביולוגיים

  מהי המטרה של בדיקת סמנים ביולוגיים של מחלות לב? חולה המובהל לחדר מיון עם...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת סמני גידולים סרטניים

  מהי המטרה של בדיקת סמני גידולים סרטניים? סמני גידולים סרטניים הם חומרים, בדרך כלל...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת סיסטיק פיברוזיס

  מהי המטרה של בדיקת סיסטיק פיברוזיס? המטרה של בדיקת סיסטיק פיברוזיס היא לאתר מוטציה...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת סידן

  מהי המטרה של בדיקת סידן? המטרה של בדיקת סידן היא לוודא שרמות מינרל הסידן...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • התראה מוקדמת לפני התקף לב
  בדיקת נתרן

  מהי המטרה של בדיקת נתרן? המטרה של בדיקת נתרן היא למדוד את רמות הנתרן...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת נגיף קדחת הנילוס המערבי

  מהי המטרה של בדיקת נגיף קדחת הנילוס המערבי? המטרה של בדיקת נגיף קדחת הנילוס...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • מוות מדלקת ריאות
  בדיקת משטח צוואר הרחם

  מהי המטרה של בדיקת משטח צוואר הרחם? המטרה של בדיקת משטח צוואר הרחם היא...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת משטח דם

  מהי המטרה של בדיקת משטח דם? בדיקת משטח דם מסייעת להעריך את בשלותם ותקינותם...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת משטח גרון

  מהי המטרה של בדיקת משטח גרון? המטרה של בדיקת משטח גרון היא לקבוע, בעת...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0