More בדיקות מעבדה News

 • בדיקת קריאטינין

  מהי המטרה של בדיקת קריאטינין? המטרה של בדיקת קריאטינין היא לקבוע האם הכליות מתפקדות...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • דלקת כבד נגיפית מסוג C
  בדיקת קורטיזול

  מהי המטרה של בדיקת קורטיזול? המטרה של בדיקת קורטיזול היא לאבחן תסמונת קושינג או...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת מעבדה
  בדיקת פריטין

  מהי המטרה של בדיקת פריטין? המטרה של בדיקת פריטין היא ללמוד על יכולתו של...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • השמנת יתר וסוכרת
  בדיקת פרופיל שומנים בדם

  מהי המטרה של בדיקת פרופיל שומנים בדם? המטרה של בדיקת פרופיל שומנים בדם היא...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • קשר בין אמא לתינוק
  בדיקת פרולקטין

  מהי המטרה של בדיקת פרולקטין? המטרה של בדיקת פרולקטין היא למדוד את רמות הורמון...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • בדיקת פיברינוגן

  מהי המטרה של בדיקת פיברינוגן? המטרה של בדיקת פיברינוגן היא לוודא האם רמת הפיברינוגן...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • ספירת תאי דם לבנים

  מהי המטרה של ספירת תאי דם לבנים? מטרת ספירת תאי דם לבנים היא לשלול...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • טיפול גני
  ספירת תאי דם אדומים

  מהי המטרה של ספירת תאי דם אדומים? מטרת ספירת תאי דם אדומים היא לאתר...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • ספירת סוגי תאי דם לבנים

  מהי המטרה של ספירת סוגי תאי דם לבנים? המטרה של ספירת סוגי תאי דם...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0
 • תאי דם לבנים לחולי סרטן
  ספירת טסיות דם

  מהי המטרה של ספירת טסיות דם? המטרה של ספירת טסיות דם היא לאבחן הפרעות...

  • Posted אפריל 8, 2013
  • 0