More בדיקות דם – כימיה News

 • בדיקת אלבומין

  מהי המטרה של בדיקת אלבומין? המטרה של בדיקת אלבומין היא לאתר הפרעות בתפקוד הכבד...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • בדיקת ggt

  מהי המטרה של בדיקת ggt? המטרה של בדיקת ggt היא לאתר פגיעה בכבד ובצינורות...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • בדיקת crp

  מהי המטרה של בדיקת crp? המטרה של בדיקת crp היא לזהות קיומה של דלקת...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • בדיקת ck

  מהי המטרה של בדיקת ck? בדיקת ck (קריאטין קינז) שהוא אנזים שמצוי בלב, במוח,...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • פחד מוות
  בדיקת ast

  מהי המטרה של בדיקת ast? המטרה של בדיקת ast היא לאתר נזק בכבד. ast...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • בדיקת alp

  מהי המטרה של בדיקת alp? המטרה של בדיקת alp היא לסנן בין הפרעות בעצמות...

  • Posted אפריל 4, 2013
  • 0
 • בדיקת alt

  מהי המטרה של בדיקת alt? המטרה של בדיקת alt היא לאתר נזק בכבד. ALT...

  • Posted פברואר 28, 2013
  • 0