עישון פסיבי ומשקל ירוד של ילודים

נשים שאינן מעשנות, שנחשפות ל- עישון פסיבי במהלך הריונן, עומדות בפני סיכון מוגבר ללדת תינוק בטרם עת או תינוק בעל משקל נמוך בעת הלידה.

מדענים מאוניברסיטת ממוריאל שבקנדה, טוענים לקשר זה במחקר שהתפרסם בכתב העת הבינלאומי למיילדות ולגניקולוגיה. ממצאי מחקרם מתבססים על מעקב של יותר מ- 8 שנים אחר 11,852 נשים שאינן מעשנות ש- 11.1% מהן נחשפו ל- עישון פסיבי. נשים שנחשפו לעישון פסיבי היו מועדות יותר מפי 2 ללידה בטרם עת בהשוואה לנשים שלא נחשפו לעישון סביל. החשיפה לעישון הסביל הייתה קשורה גם בשיעור גבוה יותר של זיהומי חיידקים בקרב התינוקות.

דר' ג'ואן קריין, שהובילה את המחקר, אומרת: "מידע זה חשוב לנשים, למשפחותיהם ולספקי שירותי בריאות, ומחזק את הצורך המתמשך בהגברת האכיפה של איסור עישון במקומות ציבוריים ובחינוך להימנע מחשיפה לעישון מיד שנייה בעת הריון".
עוד על הריון

25.3.2011